Kvinnoliv logo

/ VÄLKOMMEN TILL EN FYSIOLOGISK FÖDSEL!

Jag är så glad att du är här!

Jag skapade den här kursen för att ge dig möjligheten till en fantastisk upplevelse av födseln och för att du ska förstå potentialen i födandet – vad som är möjligt.

  • du behöver inte känna dig överväldigad av smärtan,
  • du behöver inte gå från födseln med skador i underlivet som gör att du inte kan fungera i vardagen,
  • rädsla och trauma behöver inte vara en naturlig (normaliserad) del av födandet,

… och jag kan visa dig hur!

Gravid kvinna på äng

Du kan njuta och känna glädje under den process som det innebär att föda ditt barn och tillåta det att vara den transformerande händelse som så många upplever det som, mig inkluderat.

Den här kursen är ett resultat av flera års inhämtande av kunskaper och egna erfarenheter, evidensbaserade studier och ett holistiskt synsätt på födande – att föda barn är lika mycket en mental som spirituell och fysisk resa där hela kvinnan (och bebisen) måste få ta plats.

Det är din tur att överkomma rädsla, eliminera smärta och kliva in i födandet med din fulla potential!

MODULER: Kursen är uppbyggd i moduler som följer varandra. För att få det absolut bästa resultat rekommenderar jag att du följer modulerna i tur och ordning eftersom de bygger på varandra.

REPETITION/AKTIVERING: Varje modul avslutas med repetition och en eller flera aktiveringar (övningar) av något slag där vi fördjupar kunskapen och inkorporera kunskapen i ditt medvetande. Den här kursen ska inte bara ge dig den kunskapen du behöver, jag ämnar även ge dig alla de verktyg du behöver och det självförtroende som krävs för att du ska kunna ta dig an din födsel på ett bra sätt. För att du ska känna att du själv äger kunskapen är övning en nyckel.

Repetition och övning finns i den arbetsbok som du kan ladda ner i nästa avsnitt och kompletteras av videos och ljudfiler här på kursportalen under respektive modul.

Njut av den här fantastiska kursen och stort lycka till!

Om du har några frågor kan du alltid maila mig på lovisa@kvinnoliv.se