Kvinnoliv logo

/ Fertilitetsförståelse ala kvinnoliv

Vad är fertilitetsförståelse för oss?

Fertilitetsförståelse, eller FAM (fertility awareness method), handlar i grund och botten om kroppskännedom. Genom att iaktta, tolka och förstå dina fertila tecken får du information som sedan hjälper dig att exempelvis undvika eller uppnå graviditet, men även att tolka din allmänhälsa. Det är dessutom relativt enkelt att förstå sin biologi och fertilitetsförståelse är varken flummigt eller komplicerat.

Fertilitetsförståelse beskrivs inte sällan som en alternativ metod men från ett evolutionsbiologiskt perspektiv borde det inte finnas något mer naturligt än att lära sig hur kroppen fungerar, dess rytm och signaler. Visst kan man tycka att det är alternativt att följa sin kvinnliga biologi, eller så tänker man att det alternativa är att använda medicin på en fullt fungerande kvinnokropp. I det läggs ingen värdering i om man ändock önskar medicin trots att allt är frisk. Det vi vill ifrågasätta är utgångspunkten och valmöjligheten.

Naturlig familjeplanering är heller inget nytt utan har funnits med i en eller annan form långt bak i historien. Visste du att man hittat tecken på att människor planerat och kontrollerat sin fertilitet så långt bak som 1900 FK? Även om det inte var fertilitetsförståelse med metoder och regler såsom idag handlar det ändock om samma sak i grunden, en förståelse för vår biologi och fertilitet.

Kvinnolivs vision är att göra fertilitetsförståelse till något allmängiltigt och välkänt, något som alla känner till som ett helt vanligt alternativ till resten av alla preventivmedel. Kvinnolivs målgrupp är kvinnor men vi tror att fertilitetsförståelse är för alla, oavsett kön. Fertiliteten blir ”riskfylld” först när båda de biologiska könen är inblandade, därför är det också en gemensam angelägenhet. Eftersom fertilitetsförståelse inte enbart handlar om att undvika graviditet kan det dock vara användbart att lära sig fertilitetsförståelse även för dig som lever utanför den hererosexuella normen. Det kan till exempel vara till stor nytta under en provrörsbefruktning eller bara för att lära känna sin kropp och intuition bättre.

Vi vill göra fertilitetsförståelse till något modernt, användarvänligt och effektivt. Vi tror att dessa tre går hand i hand; när det är lätt att kartlägga sin menscykel blir det både mer effektivt och attraktivt för kvinnor idag. Därför tror vi också på att fertilitetsförståelse främst behöver handla om kunskapen vi förmedlar. Visst är reglerna viktiga, och särskilt till en början. Vi är dock av övertygelsen att den långsiktige användaren av fertilitetsförståelse behöver förstå varför reglerna finns och tillämpas för att själv kunna göra aktiva val baserat på just de egna förutsättningarna och den egna intentionen. För det är ju just det fertilitetsförståelse handlar om, att ge tillbaka makten över den egna kroppen dit den hör hemma, hos den enskilda kvinnan!

Oavsett var du är i din kroppsresa så är fertilitetsförståelse för dig. Kanske är du en nyfiken nybörjare eller så har du redan en del kunskaper. Oavsett om du är redo att börja använda metoden nu eller redan använder fertilitetsförståelse har vi något att erbjuda dig. Vi vill göra fertilitetsförståelse tillgängligt för dig som du är och där i du är i livet just nu, oavsett identitet, tidigare erfarenheter och kunskaper, ekonomisk status eller hur just du vill lära din kartlägga.

 

Varför är det inte så många som känner till och använder sig av fertilitetsförståelse idag?

Man kan spekulera mycket kring varför fertilitetsförståelse inte är större än vad det är idag (2023) och det handlar nog om många olika faktorer. Detta är några exempel som vi tror kan vara en förklaring.

   • Vården har hittills inte lagt mycket energi på att sprida korrekt information om fertilitetsförståelse. Som barnmorska får man idag lära sig om alla olika sorters p-piller, spiraler och plåster men ingen korrekt information om fertilitetsförståelse. Alla barnmorskor vi har träffat har dessutom klumpat ihop alla metoder inom FAM med kalender och rytmmetoderna och självklart då dragit slutsatsen att fertilitetsförståelse är osäkert och opålitligt. Om vi inte hade varit utbildad inom detta hade vi nog själv dragit slutsatsen att fertilitetsförståelse nog är alldeles för osäkert även för oss. Det finns dock några få barnmorskor i Sverige som faktiskt lär ut Billingsmetoden på arbetstid men det är väldigt ovanligt. Vården i Sverige har valt att fokusera på preventivmedel som ”medicin”, alltså något som du intar, stoppar i dig eller klistrar på dig, inte på hur menscykeln och vår fertilitet fungerar. Eftersom barnmorskor är de enda som har legitimation att ge preventivmedelsrådgivning i Sverige är det inte en långdragen slutsats att vården har påverkat en hel del varför fertilitetsförståelse inte är så stort idag.

   • Metoderna har religiösa rötter. Alla metoder inom fertilitetsförståelse har rötter inom från den katolska kyrkan. När p-piller lanserades för allmänheten på 60-talet svarade den katolska kyrkan, som var emot p-piller, med att lägga pengar på forskning om ”naturlig familjeplanering”. Detta har sedan resulterat i olika metoder inom FAM. Många metoder idag är helt sekulära men de är fortfarande baserade på de gamla metoderna och vi har absolut upplevt att det kan märkas ibland. Till exempel att vissa regler känts onödigt konservativa och att vissa förespråkar att man inte ska ha sex alls under den fertila fasen, inte ens sex med sig själv. Vi upplevde också när vi lärde oss fertilitetsförståelse ett viss strängt språk och ton och en oflexibilitet. Vi tror absolut att det kan ha påverkat när personer som är nyfikna på fertilitetsförståelse möts av detta.

   • Metoderna kan upplevas som gamla och mossiga. Det finns inget läkemedelsbolag som någonsin kommer kunna tjäna pengar på FAM. Eftersom det inte lagts så mycket pengar på forskning inom detta och pga. ovan punkt om de religiösa rötterna så är metoderna inom FAM inte så uppdaterade idag om man tänker rent regelmässigt. Många regler är onödigt komplicerade och användarvänligheten låg. Vi har själv upplevt FAM som lite mossigt, tråkigt och strängt och kvinnoliv har därför bestämt oss för att vända på den kulan. 

   • Metoderna känns krångliga. Att hålla koll på sitt fertila sekret och kunna tolka det, att ta tempen varje morgon och dessutom anpassa sitt sexliv efter menscykeln kan med den kultur vi lever i upplevas som krånglig. Absolut, FAM är inte för alla men det är faktiskt inte alls särskilt svårt och krångligt. Dock är det viktigt att påpeka att det är en inlärningskurva, i början krävs lite mer tid och investering för att lära sig men efter ett tag gör man detta av sig själv. Det är lite som att lära sig att köra bil, i början är det otroligt mycket information, mycket att hålla reda på och svårt att växla och samtidigt ha koll på kopplingen. Efter ett tag så sker allt av sig själv, ibland måste man tänka till lite men annars är det något som bara sker. Viktigt att notera också är att anpassningen av sexlivet inte betyder att du inte får ha sex alls. Det handlar om att du under dina fertila dagar ska undvika omslutande sex, alltså penis i vagina. Det är dessutom många som väljer att använda kondom eller pessar under sina fertila dagar som komplement. Poängen är ju att undvika att spermier ska kunna komma in i slidan (det kan finnas spermier i försatsen).

   • Fertilitetsförståelse har alltid haft svårt att konkurrera. Fertilitetsförståelse har alltid varit en konkurrent till moderna hormonella preventivmedel där det funnits någon som tjänat mycket pengar på kvinnors vilja att ha ansvarsfullt sex och undvika graviditet. Miljarder har lagts på att marknadsfört hormonella preventivmedel som ett modernt alternativ och som en del av vår tids kvinnliga frigörelse. Det är inte heller någon lögn att det länge förekommit och förekommer lobbying där läkemedelsföretagen bjuder företrädare inom vården (läkare och barnmorskor) på bjudluncher och konferenser för att prata om deras produkter. Möjligheten för fertilitetsförståelse att hävda sig i dessa sammanhang har därför varit begränsad, framförallt eftersom det inte är någon som direkt tjänar några pengar på att kvinnor lärt sig om sina kroppar (då behövs ju dessutom inga hormonella preventivmedel). I takt med att kunskaperna om naturlig familjeplanering försvunnit har också fertilitetsförståelse blivit ett ratat och sågat alternativ. Att använda fertilitetsförståelse har därför blivit att gå emot normen och att gå emot normen kan vara lättare sagt än gjort. Du behöver inte bara kunna försvara ditt val mot dig själv utan förväntas även kunna stå upp mot din omgivning, inklusive vården. Av någon anledning så respekteras inte kvinnors val idag. De som envist har hållit på med fertilitetsförståelse har i denna veva hamnat i ett sorters flummigt alternativt fack, ofta för att de vågat ifrågasätta och gå emot normen. Detta sätter självklart sina spår för metodens möjlighet att växa.

   

  Olika metoder inom FAM

  Inom fertilitetsförståelse finns det en hel del olika metoder att välja på. För att det ska räknas som fertilitetsförståelse så behöver metoden kartlägga ett eller flera fertila tecken (basalkroppstemperatur, fertilt sekret och cervix) samt i vissa fall använda något som kallas för kalenderdata. I vår kurs får du lära dig mer om alla dina fertila tecken.

  Vi är båda utbildade i en symtothermal metod från NFPTA (Natural family planning teachers association). I den metoden används både basalkroppstemperatur, fertilt sekret, cervix och kalenderdata. Liknande metoder har en uppvisad effektivitet om upp till 99,6 % vid korrekt användning. Märta är även certifierad instruktör i Billingsmetoden som har en effektivitet om upp till 97,2 % vid korrekt användning. Billingsmetoden skiljer sig från ovan eftersom man bara kartlägger fertilt sekret men är också en av de metoder som är mest uppbackad av forskning.

  Enligt NFPTA:s dubbelcheckmetod kartlägger vi temperatur, fertilt sekret, observationer av cervix och kalenderdata. De symtothermala metodernas regler för basalkroppstemperatur är i princip vattentäta under förutsättning att de används korrekt; har du haft ägglossning kommer din temperatur att stiga vilket du isåfall kan bekräfta genom att mäta basalkroppstemperaturen dagligen. I kombination blir dessa fyra (fertilt sekret, basalkroppstemperatur, cervix och kalenderregeln) väldigt säkra. För att förbättra användarvänligheten har vi lagt till ett större fokus på känslan vid kartläggningen av det fertila sekretet, då vi tyckte att NPFTA:s regler och kategorisering hade för stort fokus på sekretets utseende. Här har vi framförallt tagit inspiration av Billings sätt att kartlägga fertilt sekret men tillägget bygger framförallt på professor Erik Odeblads fantastiska forskning om det så kallade p-sekretet. Förutom att vi lagt till vissa parametrar avseende det fertila sekretet (i enlighet med gällande forskning) använder vi alltså samma regler som NFPTA:s dubbelcheckmetod. 

  Till detta har vi skapat en ny menscykelkarta där reglerna kommer fram på ett mer tydligt och användarvänligt sätt, allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som vill kartlägga din menscykel. För vår starka övertygelse är att med användarvänlighet och enkelhet kommer trygghet men framförallt effektivitet/säkerhet. Det ska vara lätt att göra rätt!

  I vårt program Cycle love lär du dig således en symtothermal dubbelcheckmetod, inte Billingsmetoden. Är du intresserad av att lära dig just Billingsmetoden kan du dock kontakta Märta som är certifierad instruktör och därför kan lära ut Billingsmetoden specifikt. 

  Fertilitetsförståelse ska inte bara vara för dig som är nördig på ämnet. Idag hamnar många som inte vill använda hormonella preventivmedel mellan stolarna eftersom det saknas alternativ som är ekonomiskt försvarbara och där du har möjlighet att anpassa upplägget efter dina förutsättningar, erfarenheter och kunskaper. I grunden handlar fertilitetsförståelse om våra fertila tecken. Forskning som gjorts på en metods säkerhet handlar absolut om reglernas effektivitet, men i grunden handlar det om forskning på de fertila tecknen. Fertila tecken som metoderna helt eller delvis använder på liknande sätt.

  Hoppas du vill dela din kvinnolivsresa med oss och lära dig fertilitetsförståelse!

  Kram Lovisa och Märta

   

  KÄLLOR:
  • Frank-Herrmann P., Heil J., Gnoth C., et al. “The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study.” Human Reproduction 22 (2007): 1310-1319.
  • Frank Herrmann P., et al. “Natural Family Planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long-term study.” Advances in Contraception 13 (1997):179-189. (Note: In this paper, effectiveness was calculated when barriers were not used during the fertile period because barrier use is its own method.)
  • Trussell, J. “Contraceptive failure in the United States.” Contraception 83 (2011): 397-404.
  • Gnoth C., Godehardt E., Frank-Herrman P., and Freundl G. “Time to pregnancy: results of the German prospective study and impact on the management of infertility.” Human Reproduction 18 (2003): 1959-1966.
  • VandeVusse L., Hanson L., Fehring R. J., Newman A., and Fox J. “Couples’ Views of the Effects of Natural Family Planning on Marital Dynamics.” Journal of Nursing Scholarship 35 (2003):171-176.
  • Brown J B, "The scientific basis of the Ovulation Method", Athlas of the Ovulation Method, Billings J J, Advocate Press, 1980
  • Billings E L, Billings J J, Brown J B, Burger H G, "Symtoms and hormonal changes accompanying ovulation", Lancet 1:282-4, 1972
  • Ferman W, Hamberger L, "Naturlig Familjeplanering – Pilotstudie rörande metodens lämplighet i Sverige", 1986
  • Odeblad E, "The Cervix, the Vagina and Fertility", Athlas of the Ovulation Method, Billings J J, Advocate Press, 1980
  • Odeblad E, "Cervical mucus and their functions", Journal of the Irish Colleges of Physicians and Surgeons Vol.26 No. 1 January 1997
  • WHO, & quot;Task Force on Methods for the Determination of the Fertile Period, Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, A Prospective Multicentre Trial of the Ovulation Method of Natural Family Planning. I. The Teacing Phase", Fertility and Sterility 36; 152, 1981.
  • Tone Ahlborg, Irene Ivarsson, Anette Nilsson, Kvinnans mönster av fruktsamhet: Handbok i Billingsmetoden, 2019
  Lovisa och Märta

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *