Kvinnoliv logo

Vad är fertilitetsförståelse?

Fertilitetsförståelse handlar i grund och botten om kroppskännedom. Genom att iaktta, tolka och förstå dina fertila tecken kan du följa dina fertila och infertila dagar i menscykeln. Det finns otroligt mycket potential i fertilitetsförståelse då det inte bara ger information om hur vår menscykel fungerar, utan också en djupare förståelse för vår cykliska natur och hur vi fungerar som människor.

Visste du att så lite som 1% av all forskning som görs kring hälsa, medicin och livsstil är gjord på kvinnor?

Vi vet så lite om våra kroppar och du som lever i en kropp som menstruerar vet säkerligen att varje menscykel är en resa mentalt och fysiskt! Fertilitetsförståelse blir bryggan mellan din kropp och dina tankar och är svaret många av oss behöver idag när vi är så frånkopplade från våra kroppar. Det är egentligen grundläggande information som vi alla borde fått lära oss redan i skolan.
Det är även viktigt att påpeka att fertilitetsförståelse är för alla, oavsett om du lever innanför eller utanför den heterosexuella normen.

Fertilitetsförståelse som preventivmetod?

Fertilitetsförståelse kan vara en effektiv och hormonfri preventivmetod för dig inte vill eller kan använda konventionella preventivmetoder. Fertilitetsförståelse är ett paraplybegrepp och det finns flera olika metoder för kartläggning av menscykeln. Det som är gemensamt för dessa metoder är att de bygger på kunskap om menscykeln, vår fertilitet och att man kartlägger menscykeln på något sätt.

Det många inte vet är att de flesta metoder inom fertilitetsförståelse har så pass hög effektivitet att de är fullt jämförbara med vårdens urval av preventivmedel.

Något många säkert har fått höra är även att fertilitetsförståelse inte är en effektiv och säker preventivmetod. Vården klumpar ofta ihop fertilitetsförståelse med andra metoder inom ”naturlig familjeplanering” som till exempel kalendermetoden och natural cycles, som båda har lägre effektivitet än fertilitetsförståelse.

Säkerheten i metoderna inom fertilitetsförståelse varierar något från metod till metod med några procent. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att säkerheten ligger i den enskildes ansvar, så länge den har fått den informationen den behöver. Precis som när du använder tex p piller är det ditt ansvar att komma ihåg att ta en tablett samma tid varje dag gäller även när du kartlägger, du behöver kommer ihåg att kartlägga. 

Enligt vår erfarenhet korrelerar säkerheten starkt med användarvänligheten, att kartlägga sin menscykel ska i sin helhet vara enkelt och tillgängligt för att vara säkert och effektivt.


FÖRDELAR MED FERTILITETSFÖRSTÅELSE

 • Helt hormon och biverkningsfritt på såväl din kropp som på miljön
 • Hög effektivitet
 • En mer jämställd metod mellan dig och din ev partner
 • Leder till mer kommunikation mellan dig och dina sexpartners
 • En måttstock över din allmänhälsa varje menscykel
 • När du väl lärt dig metoden är den gratis för resten av ditt fertila liv


NACKDELAR MED FERTILITETSFÖRSTÅELSE

 • Det är ingen “quickfix” – kräver en viss investering i början, både i tid och pengar
 • Det innebär ofta en inlärningskurva (lite som när du lär dig köra bil, i början är det överväldigande svårt, efter ett tag gör du allt automatiskt)
 • Kan vara jobbigt att gå mot normen och bli ifrågasatt kring sitt val av preventivmetod

Fertilitetsförståelse för att öka dina chanser att bli gravid?

De som vill bli gravida har även bra användning av fertilitetsförståelse. I början av 2022 släpptes det en studie som visade att fertilitetsförståelse halverar den genomsnittliga tiden för folk att bli gravida från ett år till sex månader. 

Fertilitetsförståelse ger verktyg att förstå när vi faktiskt är fertila och inte som är mer tillförlitliga än ägglossningstesterna vi kan köpa på apoteket (som visar halten av hormonet LH i ditt kiss). Det ger även verktyg att förstå din fertilitet just nu och hitta orsaker till varför du just nu inte blir gravid, det kan vara t ex hur ditt sekretmönster ser ut, om du ägglossar regelbundet (trots att du har en blödning som ser ut som mens), hur mycket blöder du när du har mens, hur smärtsam mens har du osv. Den information du samlar in i din kartläggning av din menscykel kan vara till stor nytta och där du kan hitta lösningar och svar för just dig och din kropp. Kartläggningen kan även utesluta att problemet med fertiliteten inte sitter hos dig utan din partner. 

Från barnsben har samhället intalat oss att …

 • mens är onödigt
 • dina könshormoner spelar ingen roll för din allmänhälsa
 • menscykeln är “mystiskt” och okontrollerbar
 • du kan bli gravid lite närsomhelst
 • att kartlägga menscykeln är svårt
 • äggen kan ta slut
 • man kan ägglossa flera gånger per menscykel
 • det inte går att påverka ens menscykel
 • ett ägglossningstest bekräftar ägglossning
 • att PMS och mensvärk är normalt
 • hormonella preventivmedel innehåller samma hormoner som våra kroppar

Det här påverkar inte bara vilka preventivmedel vi erbjuds och vilka behandlingar vi får när vi inte lyckas bli gravida, det påverkar även vår självbild och känsla för vad våra kroppar är kapabla till

Våra tjänster i fertilitetsförståelse

Kvinnoliv erbjuder både onlinekurs och privat handledning i fertilitetsförståelse. 

Det finns tre vägar att gå:

– Onlinekurs i fertilitetsförståelse – 1000 kr

– Privat handledning i fertilitetsförståelse – 6500 kr

– Enskilda möten för att diskutera krångliga kartor eller jobbiga menscykler – 1000kr

Beroende på tidigare kunskapsnivå och vilken prisklass du är beredd att lägga dig på.