Kvinnoliv logo

Två systrar– Ett mission

Kvinnoliv bildades 2023 och är en plattform för kvinnor som drivs av systrarna Lovisa Lindberg och Märta Englesson Lindberg. Kvinnolivs mission är att göra information om kvinnohälsa tillgängligt för så många som möjligt.

För det är det inte idag. Vi har aldrig varit så frånkopplade oss själva och att vara expert på sin egen kropp är en sällsyn egenskap. Istället har vi lagt över ansvaret och experttiteln för vårt eget mående på utomstående, på bekostnad av vår egen intuition och magkänsla. Man skulle till och med kunna säga att kvinnor har blivit snuvade sin egen magkänsla och intuition. Eftersom de flesta av oss aldrig fått den basala informationen om hur vi faktiskt fungerar är det inte särskilt konstigt.

Men livet är inget genrep, låt oss vända på trenden och göra kunskapen om oss själva till något allmängiltigt.

Kvinnoliv vill vara med och bidra till att fler kvinnor får kontakt med sig själv genom den information som vi alla har rätt till, för vi vet vilken enorm effekt och kraft det innebär. Inte bara på hälsan i sig, utan även på livskvalitén och kontakten till sig själv och andra.

Vi tillhandahåller onlinekurser och tjänster inom naturliga preventivmetoder (fertilitetsförståelse) och ett fysiologiskt (positivt) födande.

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill att vi kommer och föreläser/håller en workshop? Skicka ett mail på info@kvinnoliv.se

Lovisa och Märta

Våra ledord – som kund hos oss hoppas vi kunna bidra till

  • Rätt information
  • Inspiration
  • Kunskap för att du ska kunna dra egna slutsatser, utan pekpinnar
  • Trygghet